- ! Vote:

Vote:

: . , ...

- 287, : 1 2 3 4 5 6 7 8 All

RaMashka:

SAMAGIZNY: - ?? ?? !

SAMAGIZNY: !!!


SAMAGIZNY: - - !!! - !!! - + = !!! - - - !! - !! - - !!!! ?!?

Masha: SAMAGIZNY , !!!!!!!

SAMAGIZNY: , !!!!!!! ! , !

SAMAGIZNY: - , , , . , . _ ... - ----------------- )- !!!